Linux Distro Sürümünü Öğrenme

– Kolay ve hızlı yol: cat /etc/issue 

Örnek çıktı: Ubuntu 10.04.4 LTS

– Daha güvenilir ve detaylı bilgi için: cat /etc/lsb-release

Örnek çıktı:

DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=10.04
DISTRIB_CODENAME=lucid
DISTRIB_DESCRIPTION=”Ubuntu 10.04.4 LTS”

– lsb_release komutu ile: lsb_release -a

Örnek çıktı:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 10.04.4 LTS
Release: 10.04
Codename: lucid