Bash: cp İle Dosyayı Üst Dizin Yapısı İle Kopyalama

Şu şekilde bir dosya yapısı altında dosyası olsun:

../cms/protected/views/reports/loginReport.php

loginReport.php adlı dosyası cp ile üst dizin yapısı ile kopyalanmak istenirse –parents parametresi kullanılmalı:

cp --parents cms/protected/views/reports/loginReport.php ~/Desktop/

cd ~/Desktop

ls -R cms/
cms/:
protected

cms/protected:
views

cms/protected/views:
reports

cms/protected/views/reports:
loginReport.php