scp komutu ip uçları (scp command tips)

Birden fazla dosya kopyalama

scp root@1.1.1.1:/root/"a.php b.php" .
scp -r /var/www/project1/ root@1.1.1.1:/var/www/project1
scp root@1.1.1.1:/some/directory/\{dir1,dir2,dir\} .
scp root@1.1.1.1:/some/directory/\{file1.txt,file2.txt,file3.txt\} .

Performanslı scp kullanımı

Varsayılan olarak veriyi encrypt etmek için kullanılan Triple-DES cipher yerine blowfish kullanılarak ve C parametresi ile sıkıştırma yaparak hız arttıralabilir:

$ scp -C -c blowfish file1 root@1.1.1.1:/

Mysql: grant ve revoke kullanımı (mysql grant and revoke)

erman kullanıcısı oluştur ve tüm hakları ona ata:

CREATE USER 'erman'@'%' IDENTIFIED BY 'pass123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'erman'@'%' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

tüm kullanıcıları listeleme:

select user,host from mysql.user;

erman kullanıcısının tüm haklarını listeleme:

show grants for 'erman'@'%';

erman kullanıcısından tüm hakları al ve bu kullanıcıyı sil:

REVOKE ALL PRIVILEGES ON *.* FROM 'erman'@'%';
DROP USER 'erman'@'%';