/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: No identities found

Hata public/private rsa anahtar çiftinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

Bu anahtar çiftlerini oluşturmak için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/test/.ssh/id_rsa): [Enter key]
Enter passphrase (empty for no passphrase): [Enter passphrase]
Enter same passphrase again: [Enter passpharase again]
Your identification has been saved in /home/test/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/test/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
**** test@local
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|         |
|    .     |
|   + o    |
|   . C * .   |
|   . D =   |
| .  o + .   |
| . k . o o   |
| E + . o    |
|  ..o ++    |
+-----------------+

Çıktılar yukarıdakilere benzer birşeyler olacaktır.