Kullanıcı bazlı web dizinleri için gerekli Apache yapılandırması (apache configuration for per user web directories)

/home/{USER}/public_html gibi kullanıcıların kendi home altındaki web dizinlerinden yayın yapabilmek için gerekli ayarları anlatılacaktır.

Apache userdir modülü aktif edilmeli ve Apache yeniden başlatılmalı:

sudo a2enmod userdir

Debian dağıtımlarında kullanıcı dizinlerinden PHP betikleri servis etmek varsayılan olarak kapalı gelmektedir. Bunu aktif etmek için /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf  dosyasında aşağıdaki satırları aşağıdaki gibi yorum satırı olarak işaretlemeliyiz:

#<IfModule mod_userdir.c>
#    <Directory /home/*/public_html>
#        php_admin_flag engine Off
#    </Directory>
#</IfModule>

Son olarak apache’yi yeniden başlatıyoruz

sudo service apache2 restart

 

Bu şekilde her kullanıcı /home/{USER}/public_html/ altından yayın yapabilir ve şu şekilde erişilebilir localhost/~{USER}

public_html yerine başka dizin ayarlama

Eğer public_html değil de başka bir dizin adı kullanılmak isteniyorsa /etc/apache2/conf.d/ altında per-user-web-dir.conf adında bir dosya açalım ve içine istediğimiz dizin adını girelim:

UserDir www

Şimdi Apache’yi yeniden başlatın ve /home/{USER}/www web dizininiz localhost/~{USER} şeklinde rişilebilir olmalı.