Wamp Server Yüklerken Eksik VCRUNTIME140.dll ve MSVCR110.dll Dosyaları Hatası

Wamp Server (bendeki versiyon WampServer 64 bits (x64) 3.0.6) yüklerken ve çalıştırmaya çalışırken 2 dll dosyası eksik hatası veriyor. Bu dll’ler:

 • VCRUNTIME140.dll (yükleme esnasında)
 • MSVCR110.dll (çalıştırma esnasında)

Bu hatayı gidermek Wamp Server’ı sağlıklı yüklemek için:
1) Önceki Wamp Server programını kaldırın
2) Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) yüklemesini yapın: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
3) Wamp Server’ı tekrar baştan kurun

Bash prompt’da tam path yerine mevcut dizini gösterme (show only current path on bash prompt)

.bashrc dosyasında aşağıdaki değişiklik yapılmalı:

// PS1 geçen satırlardaki \w ler \W lere çevrilmeli
...
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\W\[\033[00m\]\$ '
...
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\W\$ '
...
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \W\a\]$PS1"
...

Mysql: grant ve revoke kullanımı (mysql grant and revoke)

erman kullanıcısı oluştur ve tüm hakları ona ata:

CREATE USER 'erman'@'%' IDENTIFIED BY 'pass123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'erman'@'%' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

tüm kullanıcıları listeleme:

select user,host from mysql.user;

erman kullanıcısının tüm haklarını listeleme:

show grants for 'erman'@'%';

erman kullanıcısından tüm hakları al ve bu kullanıcıyı sil:

REVOKE ALL PRIVILEGES ON *.* FROM 'erman'@'%';
DROP USER 'erman'@'%';

Php: Highcharts Grafiklerini Yerelden Export Yaptırma (Export Highcharts Graphics From Local)

Highchart grafiklerinin sunduğu export özelliği varsayılan olarak grafiklerin highchart’ın kendi sitesinden yapılmasını sağlıyor.  Export özelliğini yerelden çalışır hale getirebiliriz.

 

Gereksinimler:

 

Dosya yapısı:

/webroot

index.php

js/highcharts/

exportGraph/

export.php

temp/

batik/

batik-rasterizer.jar

Yapılacaklar:

 1. export.php’deki batik-rasterizer.jar dosyasının yolu tanımlanlamı:
  define ('BATIK_PATH', 'batik/batik-rasterizer.jar')

   

 2. highcharts’ın exporting.js dosyasında aşağıdaki değişiklik yapılmalı:window.location.hostname yi bul ve şu şekilde değiştir: window.location.hostname+”exportGraph/export.php”
 3. Export işleminde temp dizini olarak kullanılacak dizine apache için yazma izni verilmeli:
   chgrp apache -R exportGrph/temp/
   chmod g+w -R exportGrph/temp/